LETEČI FARMACEVT

Leteči farmacevt je storitev, namenjena lekarnam.
Predstavlja hitro in enostavno rešitev v primeru pomanjkanja farmacevtskega kadra.

Več o storitvi

O storitvi

LETEČI FARMACEVT je storitev, namenjena lekarnam.

Ob pomanjkanju farmacevtskega kadra zaradi bolniške odsotnosti, porodniškega dopusta, rednih letnih dopustov, izobraževanj ali ob povečanem obsegu dela, kot so inventura, prenova ali drugi projekti, opravljava storitve v obliki nadomeščanja manjkajočega kadra. Storitev lekarnam omogoča, da nemoteno delujejo in sledijo svojim ciljem.

Odlikujejo naju:

  • hitra prilagodljivost
  • izkušnje iz tujine
  • poznavanje lekarniške problematike
  • seznanjenost z aktualnimi spremembami v lekarniški dejavnosti.

Skrbiva za redno izobraževanje in tako ponujava storitve na najvišji ravni.

Za vprašanja sva vam na voljo.

Reference

LEKARNA CVETKA

Postati farmacevt, dobiti delo, postati zasebnik - za vse to moraš biti priden, imeti malo sreče in drznosti. Imaš veliko znanja, delaš tisto kar moraš in še več ter delaš za ljudi. Tudi farmacevti imamo družine, prijatelje in potrebujemo čas zase. Vse to prepogosto postavimo na zadnje mesto. Zdaj imamo priložnost to spremeniti. Pokličemo letečega farmacevta, ki zna in je povrhu še dovolj drzen, da si to upa postati. Zadovoljstvo je dvojno - vzamemo si čas zase in za svoje, leteči farmacevt pa lahko dela in potrjuje naše poslanstvo.

Cvetka Zelenc, mag. farm.

LEKARNA PUŠNIK

Storitev, ki je v naši lekarni zelo dobrodošla v času dopustov in bolniške odsotnosti. Dogovor glede termina, spoznavanje programa, specifika dela in komunikacija s pacienti ne predstavlja nobenih problemov. Profesionalen in intuitiven pristop do pacientov dokazujejo tudi njihovi pozitivni odzivi.

Tjaša Flere Pušnik, mag. farm.

LEKARNA TOP-LEK

Timotej mi je ostal v spominu kot mlad dolgolas farmacevt iz lekarne Tabor v Mariboru. Dogovor, da bo nadomestil izpad naših farmacevtov, je bil prej naključje kot premišljeno dejanje. To, da ga je ponovil že nekajkrat, potrjuje, da je zaupanje več kot upravičil.

Neda Toplek, mag. farm.

LEKARNA DUPLEK

LEKARNA SV. KOZMA

LEKARNA POLJČANE

O meni

TINA ZELENC, mag. farm.

Vonj po lekarni me spremlja že od otroštva. Da bom postala magistra farmacije, sem vedela že zelo zgodaj, zato tudi odločitev, da po končani gimnaziji, ki sem jo končala kot ena izmed desetih zlatih maturantov I. gimnazije Celje, nadaljujem študij na Fakulteti za farmacijo, ni bila težka.

Leta 2007 sem diplomirala z diplomskim delom Povezanost antropometričnih parametrov, lipograma in vrednosti SHBG v serumu vrhunskih športnikov. Po opravljenem strokovnem izpitu sem se zaposlila v Lekarni Cvetka. V to lekarno se kot LETEČI FARMACEVT vračam še danes.

Svoje znanje sem pet let dopolnjevala na Medicinski fakulteti v Mariboru program Splošna medicina, leta 2014 pa sem vpisala specialistični študij Klinična farmacija na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani.

Nova znanja, širina in izkušnje, ki jih pridobivam, mi omogočajo, da moje delo nikoli ne postane rutina.

O meni

TIMOTEJ VIVOD, mag. farm.

Če se ozrem nazaj, se je verjetno začelo že v osnovni šoli. Nadarjenost in široko znanje s področja kemije sta mi prinesla srebrno in zlato Preglovo priznanje. Kot Zoisovemu štipendistu mi je bilo omogočeno, da se popolnoma posvetim študiju, ki sem ga zaključil leta 2007 z diplomskim delom Razvoj in validacija analiznih metod za merjenje triterpenskih glikozidov v grozdnati svetliki (Cimicifuga racemosa). Takoj po končani diplomi sem se zaposlil v JZZ Mariborske lekarne in v številnih enotah zavoda, kjer sem delal, pridobil široko znanje s področja lekarništva.

Leta 2011 me je pot zanesla preko meje v sosednjo Avstrijo, kjer sem delal v lekarni in spoznal tudi avstrijsko lekarništvo, njihov zdravstveni sistem ter širok nabor zdravil in storitev, ki jih nudijo v lekarnah.

Leta 2014 sem vpisal specialistični študij Farmakognozija na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani.

Danes združujem znanje in izkušnje, ki jih pridobivam na svoji poklicni poti, v storitvah LETEČEGA FARMACEVTA.

Kontakt